За нас


Представяме Ви „ФAРМА” АД-Дупница.
 

ИСТОРИЯ:
    През 1954 година на сегашната площадка на фирмата се създава фабрика за производство на лекарствени препарати - Галенова фабрика. Тя е основоположник на фармацията в град Дупница и региона. През годините производствените мощности на предприятието са били важна част от активите на Химико фармацевтичен комбинат – ХФК град Станке Димитров и създадената по - късно Държавна фирма „ФАРМАЦИЯ”  - град Дупница. 
    Демонополизацията на „ФАРМАЦИЯ” АД - Дупница през 1991 година се явява своеобразно начало за производството и маркетирането на лекарствени продукти с марка „ФAРМА” АД - Дупница. През 1997 година дружеството е приватизирано и 100% от акциите са частна собственост.
 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:
     „ФAРМА” АД - Дупница
разработва, произвежда и маркетира генерични лекарствени продукти и хранителни добавки, предназначени за българския пазар и износ, съобразени с действащата нормативна уредба в страната и Европейския съюз.
Дружеството е лицензиран производител на лекарствени продукти от Изпълнителната агенция по лекарствата и е регистрирано като обект за производство на хранителни добавки от Министерството на здравеопазването.

 
ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ в дейността ни са:
- Производство на лекарствени продукти, съгласно принципите на Добрата производствена практика (GMP).
- Производство на хранителни добавки, съгласно изискванията на Система зa управление безопасността на 
   храните (HACCP).
- Изпълнение на възлагателни производства на отделни етапи от производствения процес на лекарства и 
  хранителни добавки (ишлеме), съвместно с водещи фармацевтични компании.

ФИРМЕНА ПОЛИТИКА: 
   В основата на фирмената политика е комбинацията от качеството на продуктите, квалифициран персонал, конкурентни цени и коректни взаимоотношения с партньорите ни.
Социалното кредо на дружеството е съобразено с фармацевтичните стандарти и спецификата на българският пазар, като се цели умерена ценова политика и широка достъпност на продуктовата гама.
Вярваме, че спазването на традицията, предприемчивостта, съхранението на професионалният опит и непрекъснатият стремеж за развитие водят до добри резултати и са гарант за нашето и Ваше спокойствие и сигурност.


 

Всички права запазени 2008