Лекарства

„ФAРМА” АД - Дупница е лицензиран производител от Изпълнителната Агенция по лекарствата към Министъра на здравеопазването и притежава Разрешение за производство на лекарствени продукти № Р-І-06-002/14.07.2008 г., съгласно ЗЛПХМ. 

Производствените помещения и технологичните операции отговарят на изискванията на Добрата производствена практика за нестерилни лекарствени продукти. Мощностите за производство са над 100 милиона броя таблетки месечно.

Списъкът на разрешените за производство лекарствени продукти обхваща 17 броя твърди необвити таблетки с международни непатентни наименования от основни фармакотерапевтични групи, както следва:
- Храносмилателна система и метаболизъм – (INN Ascorbic acid; Drotaverine 
   hydrochloride).
- Кръв и кръвообразуващи органи- (INN - Acetylsalicylic acid).
- Сърдечно—съдова система - (INN - Enalapril maleate, Lisinopril, Pravastatin, 
  Furosemide, Spironolactone).
- Хормонални препарати за системно приложение – (INN - Dexamethasone, 
  Prednisolon, Potassium Iodide).
- Нервна система (INN - Acetylsalicylic acid, Metamizole sodium, Paracetamol, 
  Cinnarizine, Nimesulide ).
- Дихателна система (INN - Bromhexine hydrochloride).

Дистрибуцията на продуктите се извършва единствено от лицензирани търговци. Провежда се активна политика по разширяване на продуктовата гама за българският пазар и получаване на разрешения за употреба.
 
Списък на разрешените за употреба лекарствени продукти :
   Парацетамол Фарма 500 mg таблетки x 20
   Цинаризин Фарма  25 mg таблетки х 50
 


Парацетамол  Фарма 500 mg таблетки

Парацетамол Фарма 500 mg таблетки

ПАРАЦЕТАМОЛ ФАРМА 500 mg таблетки Лекарствен продукт

Прочетете повече
CINNARIZIN-PHARMA

CINNARIZIN-PHARMA

tabl. 25 mg х 50;х 100; х 2000.

Прочетете повече

Всички права запазени 2008